Απόσυρση από το συμβόλαιο

Δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας

Ως ιδιώτης, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.

Η ακύρωση της προθεσμίας λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία απόκτησης ή τρίτος εκτός από τον μεταφορέα και το πρόσωπο που ονομάσατε αποκτά την φυσική κυριότητα των τελευταίων αγαθών.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Rendl Lighting ως info@rendl.com, τηλ.: + 420 242 446 146) για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία με σαφή δήλωση (π.χ. με επιστολή που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προκειμένου να συμμορφωθεί με την περίοδο ακύρωσης, αρκεί να αποσταλεί ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης.

Αποτελέσματα της ακύρωσης
Αν ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβατε, εκτός από το κόστος παράδοσης. Μπορούμε να αφαιρέσουμε από την αποζημίωση για απώλεια αξίας οποιουδήποτε παραδοθέντος αγαθού, εάν η ζημία οφείλεται σε περιττή χειραγώγηση από εσάς. Θα επιστρέψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από -

α) 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών που παραδόθηκαν από εσάς · ή

β) (εάν νωρίτερα) 14 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία προσκομίζετε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα · ή

(γ) αν δεν έχουν παραδοθεί αγαθά, 14 ημέρες μετά την ημερομηνία ενημερώνονται για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία.

Θα επιστρέψουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά. δεν θα χρεωθείτε ποτέ για την επιστροφή χρημάτων.

Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβουμε το στοιχείο ή να παράσχουμε αποδείξεις ότι έχετε στείλει το εμπόρεθμα πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Επιστρέψτε τα αγαθά ή παραδώστε το χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες αφού μας ειδοποιήσετε για την ακύρωσή σας. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη των 14 ημερών.

Θα πρέπει να αναλάβετε το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

Εσείς είστε μόνο υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από τη χειραγώγηση διαφορετική από εκείνη που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.